Inovace a kreativita jsou témata, o kterých se sice v podnikatelské komunitě i ve společnosti jako celku intenzivně diskutuje, ale která je velmi obtížné definovat a ještě obtížnější prosazovat v praxi. Cílem této kapitoly je podpořit poradenské pracovníky v rozvíjení novátorského myšlení u svých klientů. Po jejím přečtení by tedy poradci měli lépe rozumět tomu, co inovace a kreativita obnášejí včetně toho, jak je identifikovat a podporovat.

 • Koncept inovace a kreativity

  Inovace a kreativita jsou témata, o kterých se sice v podnikatelské komunitě i ve společnosti jako celku intenzivně diskutuje, ale která je velmi obtížné definovat a ještě obtížnější prosazovat v praxi. Cílem této kapitoly je podpořit poradenské pracovníky v rozvíjení novátorského myšlení u svých klientů. Po jejím přečtení by tedy poradci měli lépe rozumět tomu, co inovace a kreativita obnášejí včetně toho, jak je identifikovat a podporovat.

 • 1.2 Proč je inovace a kreativita nezbytná pro podnikání

  Inovační a tvůrčí myšlení je obvykle považováno za základ jakékoliv podnikatelské činnosti. Lidé, kteří vážně přemýšlení o podnikání, mají o sobě představu, že jsou nápaditější a tvořivější než ostatní, čímž posilují názor, že tyto schopnosti jsou jádrem podnikání. Cílem této kapitoly je pomoci poradenským pracovníkům pochopit podstatu inovačního a tvůrčího přístupu a poskytnout jim příslušné příklady. Po přečtení této kapitoly by tak poradce měl mít lepší představu o tom, jak je tento přístup v podnikání důležitý.
 • 1.3 Metody a nástroje k rozvoji inovace a kreativity

  Jak jsme již ukázali, inovace a kreativita hrají velkou roli v podnikatelských aktivitách a mají vliv na jejich úspěšnost. Ti, kteří se touží uplatnit tak, že založí svou vlastní firmu,k musí umět myslet tak trochu „za roh,“ to znamená jít za hranici konvenčního uvažování, a podívat se na věc z jiné perspektivy. Ne všichni tuto schopnost mají, a poradci jsou tu od toho, aby jim ji pomohli rozvíjet.

  Tato kapitola předkládá soubor metodik a pedagogických her, které mohou být využity jak při práci s jednotlivcem tak i se skupinou podnikatelů s cílem rozvíjet jejich inovativní a kreativní myšlení.

 • Kde se dozvíte více o inovaci a kreativitě

  Tato kapitola obsahuje odkazy na příslušné zdroje, iniciativy a nástroje, které mohou být užitečné při získávání dalších informací pro poradce samotné a potažmo i pro jejich klienty. Informace jsou seřazené podle zemí (Česká republika, Řecko, Portugalsko, Španělsko a Velká Británie) a kromě názvu zdroje a internetového odkazu obsahují i stručný popis.
 • Sebehodnoticí test

  Sebehodnoticí test vám pomůže zjistit, zda jste pochopili podstatu diskutovaného tématu.