• Úvod do emoční inteligence a měkkých dovedností

  Lidé často nemají představu o tom, co je emoční inteligence a jaký přínos může mít. Proto také nevědí, že se v této oblasti mohou vzdělávat a tak zvýšit šance na úspěch v nejrůznějších každodenních činnostech. V této kapitole se poradci, kteří pracují se začínajícími podnikateli, mohou naučit, jak zvládat nejrůznější pracovní rizika související s psycho-sociálními a emočními problémy, které jsou spojené s pracovními povinnostmi. Přestože emoční inteligence má především přínos pro samotné poradce, uvádíme některé její aspekty, které zatím nebyly zmíněny. Vybrali jsme ty, které jsou považovány za nejdůležitější a také nejpřínosnější a kterým je dobré se učit (konkrétně jde o aspekty týkající se sociálního uvědomění a řízení vztahů).

 • Sociální uvědomění

  Tato část se zabývá podporou při každodenní poradenské práci s budoucími podnikateli. Předkládá různá cvičení v rozvíjení sociálního uvědomění s konkrétním zaměřením na následující oblasti: empatie, orientace na služby, organizační dovednosti a rozvoj schopností druhých. Jestliže si poradce osvojí tyto dovednosti, zkvalitní svou práci a současně bude schopen budoucího podnikatele lépe podpořit v jeho úsilí.
 • Řízení vztahů

  V této kapitole předkládáme cvičení v oblasti řízení vztahů, která mohou poradci využívat ve své každodenní práci s budoucími podnikateli. Cvičení se zaměřují na následující témata: rozvoj schopností druhých, vůdčí kompetence, působení na lidi, komunikace, rozvíjení vztahů, sociální dovednosti a prosazování změn. Jestliže si poradce osvojí tyto dovednosti, pomůže zároveň svým klientům v rozvíjení interpersonálních a presentačních dovedností, dodržování pravidel chování na všech úrovních, budování týmového ducha a správného postoje, rozvíjení flexibility, smyslu pro vhodné oblékání, soustředění, umění řízení času, dodržování etických zásad na pracovišti, budování schopnosti naslouchat a dalších komunikačních dovedností a zajišťování běžných úkonů a zdravého úsudku.

 • Kde se dozvíte víc o měkkých dovednostech

  Chce-li se poradenský pracovník dozvědět o měkkých dovednostech více, může nahlédnout do této kapitoly, která obsahuje seznam různých iniciativ realizovaných v této oblasti. Seznam je rozdělený podle jednotlivých jazyků partnerů v projektu FREE.
 • Sebehodnoticí test

  Sebehodnoticí test vám pomůže zjistit, zda jste pochopili podstatu diskutovaného tématu.