Tato kapitola předkládá praktické informace, které poradcům umožní zkvalitnit práci s nezaměstnanými jedinci  zaměřenými na možnosti podnikání. Uvedené případové studie  pocházejí z 5 různých zemí a měly by inspirovat. Vycházejí z reálných situací – jde tedy o příklady úspěšných firem, které založili lidé původně bez pracovní perspektivy. Kromě toho, že by měly být zdrojem inspirace, obsahují i různé tipy vázané na konkrétní osobní zkušenosti úspěšných podnikatelů: překonávání překážek a problémů (jak se s nimi vypořádali) a hledání a získávání příslušné podpory a pomoci.
Tento soubor případových studií je k dispozici v pěti jazycích (čeština, řečtina, portugalština, španělština a  angličtina) a představuje různou realitu/kontext. Jeho cílem je rozšířit škálu zmapovaných zkušeností a motivovat budoucí podnikatele.


  • Případové studie

    Tato kapitola předkládá praktické informace, které poradcům umožní zkvalitnit práci s nezaměstnanými jedinci zaměřenými na možnosti podnikání. Uvedené případové studie pocházejí z 5 různých zemí a měly by inspirovat. Vycházejí z reálných situací – jde tedy o příklady úspěšných firem, které založili lidé původně bez pracovní perspektivy. Kromě toho, že by měly být zdrojem inspirace, obsahují i různé tipy vázané na konkrétní osobní zkušenosti úspěšných podnikatelů: překonávání překážek a problémů (jak se s nimi vypořádali) a hledání a získávání příslušné podpory a pomoci.

    Tento soubor případových studií je k dispozici v pěti jazycích (čeština, řečtina, portugalština, španělština a angličtina) a představuje různou realitu/kontext. Jeho cílem je rozšířit škálu zmapovaných zkušeností a motivovat budoucí podnikatele.