Tato kapitola obsahuje další informace o programech, iniciativách a institucích, které podporují podnikatele a podnikatelské aktivity. Cílem není předložit podrobné údaje, které rychle ztrácejí na aktuálnosti, ale spíš nabídnout určitý „rozcestník“. Poradci se tak mohou zorientovat v seznamech národních iniciativ a organizací, které podporují začínající i zavedené podnikatele a na které je možno se obrátit v různých fázích budování nového podniku/živnosti.


Informace jsou rozděleny podle zemí (Česká republika, Řecko, Portugalsko, Španělsko a Velká Británie) a kromě názvu a internetového odkazu je uveden i stručný popis.    

  • Odkazy na národní iniciativy podporující podnikání

    Tato kapitola obsahuje další informace o programech, iniciativách a institucích, které podporují podnikatele a podnikatelské aktivity. Cílem není předložit podrobné údaje, které rychle ztrácejí na aktuálnosti, ale spíš nabídnout určitý „rozcestník“. Poradci se tak mohou zorientovat v seznamech národních iniciativ a organizací, které podporují začínající i zavedené podnikatele a na které je možno se obrátit v různých fázích budování nového podniku/živnosti.

    Informace jsou rozděleny podle zemí (Česká republika, Řecko, Portugalsko, Španělsko a Velká Británie) a kromě názvu a internetového odkazu je uveden i stručný popis.