2.4 Vypracování podnikatelského záměru
(2.4 Vypracování podnikatelského záměru )

 Tento kurz je otevřen i pro hosty

Vypracování podnikatelského záměru

Tato kapitola předkládá informace a materiály, které poradce musí mít, jestliže chce klientovi pomoci s tvorbou podnikatelského záměru. Kromě těchto informací jsou zde uvedeny i různé zdroje, které lze při zpracovávání podnikatelského plánu využít. Cílem je, aby poradce poskytl budoucímu podnikateli možnost pečlivě svůj plán zvážit a jasně stanovit své cíle.

Tento kurz je otevřen i pro hosty