2.5 Realizace podnikatelského záměru
(2.5 Realizace podnikatelského záměru)

 Tento kurz je otevřen i pro hosty

2.5 Realizace podnikatelského záměru

Tato kapitola se zabývá některými požadavky, na kterých stojí realizace podnikatelského záměru. Jde o právní náležitosti, požadavky v oblasti zdraví a bezpečnosti práce, požadavky týkající se financí, plateb, logistiky a dalších technických aspektů. Na základě těchto informací by měl být poradce schopen klientům vysvětlit, jak sestavit plán jednotlivých kroků, které zajistí naplnění stanovených podnikatelských cílů.

Tento kurz je otevřen i pro hosty