2.6 Vytváření a budování sítí kontaktů
(2.6 Vytváření a budování sítí kontaktů)

 Tento kurz je otevřen i pro hosty

Vytváření a budování sítí kontaktů

V této kapitole se pojednává o tom, jak je důležité navazovat kontakty a budovat kontaktní sítě, aby si poradci mohli vyměňovat nápady, informace, nabídky a osvědčené postupy s ostatními odborníky. Na základě rozvíjení dobrých vztahů s představiteli různých odborných povolání může poradce lépe držet krok s aktuálním vývojem a být takzvaně „na příjmu“. To mu umožní poskytovat kvalitnější služby klientům (budoucím podnikatelům), protože bude mít komplexní přehled o příslušných iniciativách a organizacích, které podporují podnikání.

Tento kurz je otevřen i pro hosty