2.7 Kde se dozvíte víc o podnikatelských sítích
(2.7 Kde se dozvíte víc o podnikatelských sítích)

 Tento kurz je otevřen i pro hosty

Kde se dozvíte víc o podnikatelských sítích

Vzhledem k tomu, jaký význam má pro úspěšné podnikání budování a rozvíjení kontaktů, jsou této kapitole jsou uvedeny informace o některých významných podnikatelských sítích v různých zemích. K dispozici jsou různé zdroje, ze kterých lze čerpat. Jsou seřazeny podle zemí (Česká republika, Řecko, Portugalsko, Španělsko a Velká Británie) a kromě názvu a internetového odkazu je uveden i stručný popis.

Tento kurz je otevřen i pro hosty