3.1 Úvod do emoční inteligence a měkkých dovedností
(3.1 Úvod do emoční inteligence a měkkých dovedností)

 Tento kurz je otevřen i pro hosty

Úvod do emoční inteligence a měkkých dovedností

Lidé často nemají představu o tom, co je emoční inteligence a jaký přínos může mít. Proto také nevědí, že se v této oblasti mohou vzdělávat a tak zvýšit šance na úspěch v nejrůznějších každodenních činnostech. V této kapitole se poradci, kteří pracují se začínajícími podnikateli, mohou naučit, jak zvládat nejrůznější pracovní rizika související s psycho-sociálními a emočními problémy, které jsou spojené s pracovními povinnostmi. Přestože emoční inteligence má především přínos pro samotné poradce, uvádíme některé její aspekty, které zatím nebyly zmíněny. Vybrali jsme ty, které jsou považovány za nejdůležitější a také nejpřínosnější a kterým je dobré se učit (konkrétně jde o aspekty týkající se sociálního uvědomění a řízení vztahů).

Tento kurz je otevřen i pro hosty