3.2 Sociální uvědomění
(3.2 Sociální uvědomění)

 Tento kurz je otevřen i pro hosty

Sociální uvědomění

Tato část se zabývá podporou při každodenní poradenské práci s budoucími podnikateli. Předkládá různá cvičení v rozvíjení sociálního uvědomění s konkrétním zaměřením na následující oblasti: empatie, orientace na služby, organizační dovednosti a rozvoj schopností druhých. Jestliže si poradce osvojí tyto dovednosti, zkvalitní svou práci a současně bude schopen budoucího podnikatele lépe podpořit v jeho úsilí.

Tento kurz je otevřen i pro hosty