3.3 Řízení vztahů
(3.3 Řízení vztahů)

 Tento kurz je otevřen i pro hosty

Řízení vztahů

V této kapitole předkládáme cvičení v oblasti řízení vztahů, která mohou poradci využívat ve své každodenní práci s budoucími podnikateli. Cvičení se zaměřují na následující témata: rozvoj schopností druhých, vůdčí kompetence, působení na lidi, komunikace, rozvíjení vztahů, sociální dovednosti a prosazování změn. Jestliže si poradce osvojí tyto dovednosti, pomůže zároveň svým klientům v rozvíjení interpersonálních a presentačních dovedností, dodržování pravidel chování na všech úrovních, budování týmového ducha a správného postoje, rozvíjení flexibility, smyslu pro vhodné oblékání, soustředění, umění řízení času, dodržování etických zásad na pracovišti, budování schopnosti naslouchat a dalších komunikačních dovedností a zajišťování běžných úkonů a zdravého úsudku.

Tento kurz je otevřen i pro hosty