Odkazy na národní iniciativy podporující podnikání
(Odkazy na národní iniciativy podporující podnikání)

 Tento kurz je otevřen i pro hosty

Odkazy na národní iniciativy podporující podnikání

Tato kapitola obsahuje další informace o programech, iniciativách a institucích, které podporují podnikatele a podnikatelské aktivity. Cílem není předložit podrobné údaje, které rychle ztrácejí na aktuálnosti, ale spíš nabídnout určitý „rozcestník“. Poradci se tak mohou zorientovat v seznamech národních iniciativ a organizací, které podporují začínající i zavedené podnikatele a na které je možno se obrátit v různých fázích budování nového podniku/živnosti.

Informace jsou rozděleny podle zemí (Česká republika, Řecko, Portugalsko, Španělsko a Velká Británie) a kromě názvu a internetového odkazu je uveden i stručný popis.

Tento kurz je otevřen i pro hosty