1.1 Koncept inovace a kreativity
(Concept of Innovation and Creativity)

 Tento kurz je otevřen i pro hosty

Koncept inovace a kreativity

Inovace a kreativita jsou témata, o kterých se sice v podnikatelské komunitě i ve společnosti jako celku intenzivně diskutuje, ale která je velmi obtížné definovat a ještě obtížnější prosazovat v praxi. Cílem této kapitoly je podpořit poradenské pracovníky v rozvíjení novátorského myšlení u svých klientů. Po jejím přečtení by tedy poradci měli lépe rozumět tomu, co inovace a kreativita obnášejí včetně toho, jak je identifikovat a podporovat.

Tento kurz je otevřen i pro hosty