1.3 Metody a nástroje k rozvoji inovace a kreativity
(1.3 Metody a nástroje k rozvoji inovace a kreativity )

 Tento kurz je otevřen i pro hosty

1.3 Metody a nástroje k rozvoji inovace a kreativity

Jak jsme již ukázali, inovace a kreativita hrají velkou roli v podnikatelských aktivitách a mají vliv na jejich úspěšnost. Ti, kteří se touží uplatnit tak, že založí svou vlastní firmu,k musí umět myslet tak trochu „za roh,“ to znamená jít za hranici konvenčního uvažování, a podívat se na věc z jiné perspektivy. Ne všichni tuto schopnost mají, a poradci jsou tu od toho, aby jim ji pomohli rozvíjet.

Tato kapitola předkládá soubor metodik a pedagogických her, které mohou být využity jak při práci s jednotlivcem tak i se skupinou podnikatelů s cílem rozvíjet jejich inovativní a kreativní myšlení.

Tento kurz je otevřen i pro hosty