1.4 Kde se dozvíte více o inovaci a kreativitě
(1.4 Kde se dozvíte více o inovaci a kreativitě)

 Tento kurz je otevřen i pro hosty

Kde se dozvíte více o inovaci a kreativitě

Tato kapitola obsahuje odkazy na příslušné zdroje, iniciativy a nástroje, které mohou být užitečné při získávání dalších informací pro poradce samotné a potažmo i pro jejich klienty. Informace jsou seřazené podle zemí (Česká republika, Řecko, Portugalsko, Španělsko a Velká Británie) a kromě názvu zdroje a internetového odkazu obsahují i stručný popis.

Tento kurz je otevřen i pro hosty