2.1 Profil podnikatele
(2.1 Profil podnikatele)

 Tento kurz je otevřen i pro hosty

Profil podnikatele

Mají-li být poradci začínajícím podnikatelům co nejvíce nápomocní, potřebují dostatečné a přesné informace o dovednostech, které musí podnikatel mít, jestliže chce být ve své činnosti úspěšný. Tato kapitola obsahuje veškeré informace, které poradce potřebuje k tomu, aby dokázal posoudit, zda klient (budoucí podnikatel) má požadované odborné dovednosti. Druhá část tohoto oddílu se zabývá tím, jak může poradce pomoci klientovi, který příslušné odborné dovednosti nemá (jak je získat a rozvíjet). Na konci této kapitoly by poradce měl mít lepší představu o profilu daného klienta a o tom, jak zjistit, zda má klient vše, co k podnikání potřebuje.

Tento kurz je otevřen i pro hosty