2.2 Kde se dozvíte víc o testech podnikatelské způsobilosti
(2.2 Kde se dozvíte víc o testech podnikatelské způsobilosti )

 Tento kurz je otevřen i pro hosty

Kde se dozvíte víc o testech podnikatelské způsobilosti

Tato kapitola obsahuje odkazy na příslušné zdroje: testy online, které poradcům umožní určit, zda má klient osobní dovednosti k tomu, aby se mohl stát úspěšným podnikatelem. Zdroje jsou seřazeny podle zemí (Česká republika, Řecko, Portugalsko, Španělsko a Velká Británie) a kromě názvu a internetového odkazu je uveden i stručný popis.

Tento kurz je otevřen i pro hosty